Mikiola fagi


Ova je vrsta vrlo rasprostranjena i lako je prepoznatljiva zbog vrlo karakterističnih šiški.
Štetnost

U nekim godinama može doći do masovne pojave kad velika količina šiški na listu smanjuje asimilacijsku površinu. Kod jakog napada može doći do ugibanja mladih biljaka (SCHWENKE, 1982).

Stanje u Gradu Zagrebu

Usprkos načinu života, uočena gustoća populacije ne predstavlja nikakvu objektivnu štetu na bukvama u Zagrebu ako se u obzir uzme uzrast stabala na kojima je nađena –starija stabla u park šumama i sastojinama.

Domaćin

Obična bukva (Fagus sylvatica

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci