Neuroterus numismalis


Šiške izazivaju očitu diskoloriranost gornje strane lista te se time smanjuje asimilacija. Kod jakog napada listovi poprimaju nezdravu, klorotičnu boju te se "savijaju" od velike količine šiški s donje strane.
Stanje u Gradu Zagrebu

Nađene su na hrastovima u svim šumama i soliternim stablima na području grada Zagreba, vrlo često se na istom listu nalaze šiške vrste Neuroterus nusmismalis i Neuroterus quercusbaccarum. Ove dvije opisane vrste osa šiškarica su redovita pojava na hrastu na području grada Zagreba, ali u istraživanom razdoblju nije zabilježena masovnu pojavu niti jedne od ove dvije navedene vrste osa šiškarica. Redovito su na listovima hrastova, posebno u park šumama, bile prisutne obje opisane vrste osa šiškarica.

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci