Obični hrušt (Melolontha melolontha)


Obični hrušt je štetnik na klijancima i mladim biljkama na korijenju, na svim vrstama drveća, a preferira četinjače, ali na većim stablima, pogotovo na velikim parkovnim stablima ne može izazvati značajne štete.
Štetnost

Kod dugotrajnih napada može uništiti i stadij letvenjaka. Tijekom istraživanja nisu zabilježene veće štete od ove vrste kornjaša. Imaga su pronađena samo pojedinačno. Ovaj bi štetnik mogao, kod masovne pojave, izazvati štete oštećivanjem listova na ukrasnim vrstama listopadnog drveća.

Domaćini

Quercus spp., Tilia spp., Carpinus spp. i druge vrste listača

 

Podijeli na Facebooku
  • Štetni kukci